dilluns, de juny 04, 2007

Planificació i Gestió de Projectes i Sistemes Informàtics

Aquest és el nom de l'assignatura que s'imparteix a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), pertanyent al departament de LSI, i coneguda amb les sigles de PGPSI.

Em sembla que ha arribat el moment de posar-me una mica les piles, i per aixó he començat a mirar el tema de gestió de projectes, doncs no tinc calers per a matricular-me de cap màster i postgrau, i penso que cercant la informació per Internet es pot anar tirant.

Faig aquí menció del text que apareix a la plana de la web d'introducció a l'assignatura de PGPSI (jo, com a estudiant del Pla Vell, quan encara era Llicenciatura, aquestes sigles em sonen a xino).Objectius Generals

El Procés de producció de Software i de disseny i implantació de Sistemes d'Informació ha d'ésser concebut com la resta de processos industrials i com els projectes d'Enginyeria en particular. Només així s'aconsegueix realitzar l'activitat informàtica amb una visió industrial i empresarial, lluny de les visions artesanals característiques dels inicis de tota activitat productiva.

Aquest procés te lloc en el context de les organitzacions, per tant cal conèixer la problemàtica de la planificació i la gestió de la funció de Sistemes d'Informació a les organitzacions, com els projectes concrets encaixen en una estratègia de caràcter general, i els aspectes vinculats a la gestió de les persones i la gestió de la qualitat.

La visió industrial amb l'aplicació dels conceptes aplicats a la mateixa: Mètodes, Tècniques, Eines, Mètriques i Qualitat permetrà que l'activitat informàtica assoleixi els nivells de qualitat i servei que les empreses del món actual necessiten. Els objectius de l'assignatura són els de proporcionar als alumnes les tècniques, mètodes i forma de treball (que quan l'assoleixin i l'apliquin esdevindrà cultura), per que puguin realitzar la seva activitat professional informàtica amb els principis de gestió dels àmbits generals de l'enginyeria.


Objectius Específics

Coneixements

1. Conèixer què és un Sistema d'Informació, i comprendre la seva importància i el seu paper com a eina de treball i recurs estratègic per a una organització.
2. Conèixer les tècniques de planificació i de gestió dels SI
3. Entendre i aprendre les diferents funcions del Cap de Projecte pel que fa referència a l'organització, direcció i conducció de projectes informàtics.
4. Conèixer la definició i qualificació de projectes informàtics junt amb les tècniques d'estimació de l'esforç, planificació, seguiment, gestió de persones i gestió de la qualitat
5. Completar la formació en Enginyeria del Software coneixent els aspectes de l'adaptació de les metodologíes als projectes, així com el vincle entre estràtegia i metodologia

Habilitats

1. Saber usar les tècniques de determinació de l'esforç i estimació de projectes, de planificació i de seguiment, incloent l'ús d'eines d'ajut
2. Aprendre a preparar, debatre, redactar i defensar informes de definició de projectes en un entorn industrial
3. Esser capaç de dissenyar l'adaptació d'una metodologia general a un projecte concret en el context d'una organització
4. Promoure la participació activa en discussions de grup sobre temes relacionats amb l'assignatura, procurant fomentar la pròpia capacitat de comunicar-se oralment o per escrit, i d'escoltar als altres

Competències

1. Treball en equip
2. Esperit crític
3. Comunicació oral i escrita
4. Abstracció
5. Comprensió dels aspectes socio-econòmics i relatius a persones en la funció de la enginyeria

Tot aixó sona molt bonic, però queda molt vague. Així doncs, afegeixo els enllaços que la mateixa plana de l'assignatura de PGPSI indica a la seva plana, doncs són força interessants per tal de poder mirat des d'un vessant més pràctic el tema, que és en realitat el que ens interessa:

Métrica. Versión 3. Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información (Ministerio de Administraciones Públicas)
Metodologia Mètrica Versió 3, enfoc clàssic basat en UML.

Àgile Modeling (AM)
Pràctiques àgils per al disseny i la documentació de sistemes d'informació.

Rational Unified Process
Software de disseny de sistemes d'informació d'IBM. S'aplica, per exemple, en el desenvolupament de sistemes d'informació basats en J2EE.

Project Management Institute

StickyMinds.com : secció per a gestió de projectes i equips

No sé si serà útil tot plegat, però ja va bé per tal de començar!